Vrhunska PBX centrala
zmanjšajte stroške, povečajte dobiček

Obnovite vašo komunikacijo z Owify PBX centralo

Owify PBX je odprtokodni IP PBX, ki temelji na programski opremi in ponuja popolne funkcije združenih komunikacij. Kot cenovno dostopna programska rešitev Owify PBX omogoča enostavno namestitev, upravljanje in vzdrževanje, brez velikih stroškov za podjetje in upravljanja zastarelih PBX central.

Razpolovite vaš telefonski račun in povečajte prodajo

Z Owify centralo lahko podjetja zmanjšajo svoje telefonske stroške tudi za do 80%, z uporabo SIP trankov, WebRTC, brezplačnimi klici med zaposlenimi (tako doma kot po svetu) ter tako zmanjšate število fiksnih telefonskih linij. Z integracijo CRM-ja vaši zaposleni dobijo ime in ne samo številko.

  • zmanjšajte stroške telefonskih pogovorov v vašem podjetju in stroške klicev vaših strank
  • enostavno dodajajte uporabnike, brez dodatnih stroškov oz licenc
  • ne izgubite nobenega klica s CRM integracijo in povečajte zadovoljstvo vaših kupcev
  • napredne glasovne storitve za komunikacijo s strankami
  • izkoristite obstoječo infrastrukturo, najdemo najugodnejšo rešitev za vaše podjetje

iVOIP centrala omogoča mnogo funkcionalnosti, ki jih lahko vpeljete v podjetje ali dom.

Prva prednost uporabe iVOIP centrale je v znižanju stroškov. Cenik klicev preko VOIP protokola je cenejši kot klici preko navadnega ali ISDN omrežja. Pri nas podpirajo VOIP klice naslednji operaterji: T-2, Siol, Amis, Tuš Telekom… Poleg tega je VOIP oprema veliko cenejša. Interni klici med uporabniki so brezplačni, ne glede na lokacijo.

Administracija in vzdrževanje je poenostavljeno. Dodajanje novih internih številk je zgolj enostavno opravilo, ki se opravi preko spletnega vmesnika. VOIP telefoni so priključeni v omrežje in je tako tudi nastavitev teh telefonov enostavna.

iVOIP centrala uporablja SIP protokol, ki je standard pri internetnih klicih. Tako se lahko na centralo povežemo s katerimkoli SIP odjemalcem in od kjerkoli. Vse kar potrebujemo je internetna povezava in odjemalec, ki je lahko VOIP telefon, računalnik z nameščenim programom ali mobitel s podporo VOIP ali nameščenim programom. Na internetu je dosti brezplačnih programov za računalnik, ki se jih lahko uporablja z iVOIP centralo. S tem je povezava oddaljenih poslovalnic, agentov na terenu ali zaposlenih na domu, povsem trivialno opravilo.

Poleg tega VOIP centrala omogoča tudi besedilno sporočanje (IM messaging), kot ga poznamo pri MSN Messenger, GoogleTalk, Skype… Prednost tega je, da izkoristimo to tehnologijo v poslovne namene. Tako se lahko zaposleni med seboj vidijo, kdo je prisoten, sodelavcu napišejo sporočilo, ki mu je tako prikazano na ekranu, ohranjajo arhiv pogovorov, lahko se tudi izmenjujejo datoteke, se pogovarjajo konferenčno itd. Namesto zabavnega pogovora kot ga poznamo pri teh sistemih se tehnologija uporabi za poslovno komuniciranje. In kar je najpomembneje, tak sistem je lokaliziran na podjetje in ni nek javni servis kot MSN Messenger ali Skype.

Ker je iVOIP centrala programska oprema, se jo lahko nadgradi, kar je s tem tudi dobra investicija v prihodnosti, saj smo z novo verzijo in novimi funkcionalnostmi enostavno izboljšali programsko opremo. Nekatere izmed funkcij iVOIP centrale so:

Standardne funkcije

Posredovanje klicev

Ko niste v svoji pisarni, bodite sigurni, da ne boste zamudili pomemben klic. Svoje klice lahko prevežete oz. posredujete na drugo interno številko, zunanjo številko ali celo na svoj mobitel.

Prevzem klica

Zanimiva funkcija, ki vam omogoča možnost sprejema dohodnega klica je prevzem klica. Tajnica se lahko oglasi na dohodni klic svojega sodelavca, ne da bi odšla od mize.

Parkiranje klica

Klic se lahko “parkira” na čakanje, odvisno od nastavitev in se kasneje ga prevzame. Ta funkcija je koristna, če želite klic prevzeti na drugi lokaciji oz. pisarni ali pa, če želite več klicateljev dati na čakanje, da jih prevzamejo drugi sodelavci.

Prevezava klica

Klici se lahko na enostaven način prevežejo z ene interne številke na drugo. Lahko se celo prevežejo na zunanjo telefonsko številko ali mobitel. Ko pride pomemben klic lahko tajnica neposredno preveže klic na direktorjev mobitel in klicatelj niti ne bo vedel, da je bil klic prevezan.

Snemanje pogovora

Snemajte pogovore, da zagotovite višjo raven storitve in si s tem shranite pomembne informacije ali, da preprečite morebitne zlorabe. Tako se lahko pogovor posname, namesto da si podatke zapisujete. Pogovor se lahko posname med samim pogovorom s pritiskom na tipko ali pa je stalno vključen za določeno interno številko s strani administratorja sistema.

Glasovna pošta

Nikoli ne zamudite pomembnega sporočila, če vas ni v pisarni ali pa ste na dopustu. Vsak vaš klic lahko sprejme glasovna pošta po določenem času zvonenja in v primeru, če ni vklopljene preusmeritve. Posneto sporočilo lahko poslušate preko spletnega vmesnika ali pa se vam pošlje na vaš email naslov.

Avtorizacija dohodnega klica

Naj vas dosežejo samo pomembni klici, za katere vi hočete, da ste dosegljivi. Ta funkcija vam omogoča zasebnost, saj zahteva, da klicatelj vnese geslo, preden se klic preveže na določeno interno številko.

Ne moti

Ko ste zaposleni ali pa imate pomemben sestanek bodite prepričani, da vas nihče ne bo motil s telefonskimi klici. Ta funkcija se enostavno vklopi ali izklopi kar preko telefonskega aparata.

Kaskadni klici

Zagotovite, da klic ne bo ostal neodgovorjen. Ta funkcija omogoča samodejno preusmeritev klica na drugo interno številko, če klic ni prevzet po določenem času.

Zvoni večim

Ta funkcija omogoča, da dohodni klic lahko zazvoni na več aparatih oz. internih številkah hkrati. Tisti, ki prvi prevzame se mu preveže klic. Tako lahko telefon zazvoni npr. v vaši pisarni in na vašem prenosniku na terenu ter ga prevzamete tam, kjer se nahajate.

Napredne funkcije

SIP prisotnost

Dovolite interni številki, da spremlja status drugih internih številk. Telefoni se lahko nastavijo tako, da prikazujejo stanje internih številk z led lučkami. Tako lahko operater takoj vidi ali je oseba zasedena ali sploh ni prijavljena itd. Vse to, kdo lahko vidi, se nastavlja na nivoju skupine in pravic, tako da je nastavitev zelo fleksibilna.

Pravila za dohodne klice

Izboljšajte zasebnost zaposlenih, avtomatizirajte določena opravila in izboljšajte učinkovitost. Sami lahko ustvarite pravila, kako so dohodni klici sprejeti. Tako se klic lahko filtrira glede na ID klicatelja (CallerID) in se preusmeri na določeno interno številko ali pa opravijo določene operacije nad klicem, ravno tako lahko glede na čas klica ustvarite določena pravila za dohodne klice.

OnLine Fax center

Sprejmite fax direktno na vaš e-mail naslov kot PDF, brez potrebne dodatne infrastrukture. Uporabniki lahko prejmejo obvestilo o prispelem fax-u, ga dobijo na e-mail ali pa ga preberejo v aplikaciji preko spletnega brskalnika.

Konference

Delite svoje informacije in ideje hitro ter enostavno. S to funkcijo lahko vzpostavite navidezne sestanke z vašimi kupci ali sodelavci, ne glede na njihovo lokacijo. Tako se lahko odpre konferenčna številka na katero uporabnik pokliče, vtipka geslo, če je le-ta zaprtega tipa, in se tako pridruži konferenci z ostalimu udeleženci. Če imate zaposlene dislocirane ali pa želite na hitro sklicati sestanek, pa čeprav od doma, je ta funkcija kot nalašč za vas.

Številka za glasovno pošto

Podjetje lahko rezervira posebno javno telefonsko številko, ki jo zaposleni pokličejo, da lahko poslušajo svoja prejeta glasovna sporočila.

Intercom / Paging

Funkcija pomeni, da lahko eni ali več internim številkam posredujete svoje sporočilo, brez da klicatelj potrebuje dvigniti telefon oz. sprejeti klic. Pritisne se tipka in povezava s klicateljem je vzpostavljena takoj preko zvočnika. Seveda pa adminstrtor določi, kdo ima to funkcijo in za katere interne številke.

IVR (Interaktivni glasovni odzivnik)

Ustvarite glasovni odzivnik po vaših željah in glede na vaše potrebe. Ob pritisku na tipko lahko določite različne akcije kako naj se dohodni klic preusmeri. Nepogrešljivo poslovno orodje, ki lahko nadomesti receptorja ali celo zmanjša stroške, ter poveča zadovoljstvo strank.

Napredne IVR funkcije

Ustvarite lahko kompleksne glasovne odzivnike (IVR), ki se lahko celo gnezdijo. Na voljo vam je veliko število akcij, ki se lahko nastavijo za posamezno izbiro, poleg tega pa vam IVR graditelj in analizator pomagata, da si celotni potek grafično ogledate in pretestirate. Vse to vam omogoča, da lahko v zelo kratkem času ustvarite kompleksne IVR odzivnike, glede na potrebe vašega podjetja.

Čakalne vrste

Čakalne vrste lahko prevzamejo več klicev in jih razporedijo med agente na osnovi različnih algoritmov. Uporabite jih lahko pri prodaji ali pri podpori strankam, omogočajo vam boljšo izkoriščenost vaših resursov in povečajo zadovoljstvo strank.

Statistika in poročila o čakalnih vrstah

Podrobna poročila in statistika o čakalnih vrstah je ključnega pomena za analizo klicnih ali podpornih centrov. Tako si lahko ogledate poročilo o klicih, odgovorjenih/neodgovorjenih klicih, kako so bili dohodni klici razporejeni med agente, poročilo o delovanju agentov… Vse to pa vam omogoča boljšo optimatizacijo poslovnih procesov.

Dostop do internih konferenc iz javnega omrežja

Pridružite se svojim konferencam, tudi ko niste v pisarni ali pa ste na službeni poti. Poleg tega lahko funkcijo uporabite za konference s strankami, kar vam na enostaven način omogoča konkretno in ustvarjalno komunikacijo s strankami, saj se lahko tudi vaše stranke pridružijo konferenčnim klicom, seveda vse glede na nastavljene pravice.

Časovni intervali

Dohodne klice lahko usmerjate tudi na osnovi časovnih intervalov. Tako lahko v času delovnika nastavite en glasovni odzivnik, izven delovnih ur pa se nastavi drug odzivnik ali pa celo preusmeri klic na dežurnega operaterja.

Enostavno upravljanje uporabnikov in internih števil

Odpiranje novih številk in administriranje sistema je povsem ensotavno. Poleg tega se lahko na osnovi skupin enostavno določi nivoje pravic uporabnikov.

Napredna poročila o klicih

Opazujte aktivnost klicev s podrobnimi poročili in statistikami. Tako imate lahko popolni nadzor kaj se dogaja v podjetju, katere številke se frekventno kličejo, kateri klici najpogosteje prihajajo, vse to pa vam omogoča bolj pregledno in učinkovito poslovanje.