Znižanje stroškov mobilne telefonije

Pri klicih iz Slovenije v domača in tuja omrežja:

Mobilnik postane interna številka v centrali. Tako lahko opravite klic kar iz mobilnega aparata, kot da bi ga opravili iz telefona v pisarni. Takšen klic se obračuna po ceniku fiksne telefonije in ne mobilne telefonije.

Primer1: Klic iz omrežja Mobitel v stacionarno omrežje znaša 0,16€/min. V primeru uporabe naše centrale 0,018€/min. Tako se lahko paketi, ki vključujejo zakupljene minute ukinejo in se izbere paket z najmanjšo naročnino.

Primer2: Klic v Nemčijo iz omrežja Mobitel znaša 0,51€/min (evro tarifa). V primeru uporabe naše centrale 0,036€/min. Prihranek več kot 90%.

Prednost uporabe naše tehnologije je tudi v tem, da se kljub klicu preko centrale, klicatelju prikaže številka vašega mobitela in vas lahko pokliče nazaj.

Pri klicih iz tujine

Kadar gostujete v tujini je neizogibno plačilo dohodnega klica, vendar je ta strošek znatno manjši kot strošek klica iz tujine. Uporabnik tako pokliče željeno številko. Klic gre preko centrale, ki prekine klic in pokliče uporabnika takoj nazaj. Ko le ta sprejme klic, začne centrala klicati željeno številko.

Primer 1: Uporabnik se nahaja v roamingu v Nemčiji. Kliče v domače podjetje. Operater Mobitel za takšen klic zaračuna evro tarifo (0,51€/min). Z uporabo naše tehnologije, se plača povratni klic 0,21€/min, klic na interno številko v podjetju pa je brezplačen. Prihranek več kot 50%.

Primer 2: Uporabnik se nahaja v roamingu v Nemčiji. Kliče na stacionarno številko v Sloveniji. Operater Mobitel za takšen klic zaračuna evro tarifo (0,51€/min). Z uporabo naše tehnologije, se plača povratni klic 0,21€/min, klic na stacionarno številko znaša 0,018€/min. Skupni strošek = 0,228€/min. Prihranek več kot 50%.

Primer 3: Uporabnik se nahaja v roamingu na Hrvaškem. Kliče stacionarno številko v Sloveniji. Operater Mobitel za takšen klic zaračuna 0,94€/min. Z uporabo naše tehnologije, se plača povratni klic 0,35€/min, klic na stacionarno številko znaša 0,018€/min. Skupni strošek = 0,368/min. Prihranek več kot 60%.

 

Primerjava klicev v nekatere države

 

Cenik je ločen glede na stroške operaterja Mobitel in stroške klicev preko naše centrale. Nadalje je ločeno še glede na to ali se kliče iz Slovenije ali se iz dotične države kliče v Slovenijo. Cene pa so razbite še glede na to ali se kliče v stacionarno ali mobilno omrežje. V primeru klica iz države je klic sestavljen iz dveh postavk, strošek klica dohodnega klica in klica iz naše centrale. Cenik klicev iz centrale v ostale države je na naši spletni strani. V zadnjih stolpcih je prihranek v obeh scenarijih.

 

Kako deluje tehnologija?

Za zmanjašanje stroškov uporabljamo tako imenovani SIM vmesnik. To je majhen čip, ki se ga vstavi skupaj s SIM kartico v mobilnik. Le ta prestreže klic in glede na sprogramirana pravila preusmeri klic na centralo. Pomembno je to, da se uporabniška navada klicanja ne spremeni. Enostavno se gre v imenik, izbere številko ali se jo vtipka in se jo pokliče. Vse ostalo naredi SIM vmesnik. Klice se pri tem sicer podaljša za par sekund.

Enak postopek je pri klicih iz tujine. SIM vmesnik pokliče centralo, le ta pa klic takoj prekine in pokliče uporabnika nazaj. Ko ta sprejme klic, SIM vmesnik pokliče željeno številko.